Visste du att antalet flyttar i Sverige har ökat med 33,33% från 2000 till 2021?

År 2000 låg antalet genomförda flyttar i Sverige på 1,2 miljoner och under 2021 hade den siffran stigit till 1,6 miljoner.

An unhandled error has occurred. Reload 🗙